Din / De BRIDELIST/ IN Idei organizare nunta/ 0 Comentarii

Ce acte sunt necesare pentru starea civila

  1. Declaratia de casatorie – original
  2. Actele de identitate, in original si copie xerox;
  3. Certificatele de nastere, in original si copie xerox;
  4. Certificatele medicale privind starea sanatatii (prenuptiale), in original – valabile 14 zile;
  5. Actele in original din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare(daca este cazul). Aceste acte pot fi :

a) certificatul de deces al fostului sot, in original si copie xerox;
b) sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox;
c) certificat de nastere sau de casatorie cu mentiunea de desfacere a casatoriei.

Precizari:

Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei, cu 10 zile calendaristice, inainte de ziua oficierii casatoriei(se ia in calcul atat ziua depunerii actelor cat si ziua oficierii casatoriei).Acte necesare pentru starea civila cu un cetatean strain

In cazul in care unul din viitorii soti e strain, lista cu acte necesare pentru casatorie in 2020 mai contine si urmatoarele documente:

  1. Dovada eliberata de misiunea diplomatica sau oficiul consular ale tarii al carei cetatean e viitorul sot strain, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile cerute de legea lui nationala, pentru incheierea casatoriei;
  2. cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie de stare civila pot prezenta, in locul dovezilor emise de reprezentantele diplomatice, documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent (maximum trei luni de la emitere) ori care au prevazut, in continut, termenul de valabilitate;
  3. cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica ori oficiu consular acreditat in Romania si care sunt in imposibilitatea de a obtine dovada pot prezenta o declaratie data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania.

Ofera-ne o cafea!

Distribuie pagina mai departe! Sustine acest proiect gratuit.